Jana Chmelová

Bakalářská práce

Interpersonální vztahy v Domově s pečovatelskou službou

Interpersonal Relationships in Nursing Home
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o Domově s pečovatelskou službou. Zabývá se tím, jak to v takovém domě funguje, jaká jsou zde pravidla a jak se vůbec do takového domu dostat. Zaměřuje se na instituci, psychologii stáří, náplň práce pečovatelek, ale především na interpersonální vztahy. Jaké jsou vztahy mezi pečovatelkami a uživateli služby, vztahy mezi uživateli samotnými. Je zde zaměření na to, zda …více
Abstract:
This bachelors thesis is about retirement house. Its describing how is that institution working, how obligations are there and how to get there when retired. Thesis is focused on institution, psychology of retirement, work of nurses but mostly on interpersonal relations. How are relations between nurses and users of service, relations between users. Its also focused on hierarchy of between-users relations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Retka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chmelová, Jana. Interpersonální vztahy v Domově s pečovatelskou službou. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická