Manh Tuan Nguyen

Bakalářská práce

Rozvoj sociálního kapitálu při studiu na vysoké škole

Development of social capital during university studies
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního kapitálu a networkingu. Popisuje benefity, které se pojí se sociálním kapitálem, a způsoby, jak ho rozvíjet, pro dosažení úspěchu v kariérním i osobním životě.V teoretické části je shrnut koncept sociálního kapitálu, včetně jeho historie, typologie a přínosů. Zároveň je vymezen pojem sociální síť a detailněji popsán networking, který k tomuto tématu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issues of social capital and networking. It describes social capital benefits and ways to develop it to achieve success in both career and personal life.The theoretical part summarizes the concept of social capital, its history and typology, as well as benefits. There are also defined the concept of social network and the networking, which is inherent in this topic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Eva Kašparová
  • Oponent: Alois Surynek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73921