Bc. Lada Šupčíková

Master's thesis

Návrat starších pracovníků na trh práce a co jej provází (strategie řešení a bariery).

Return of older workers to the labour market and what is accomplished with (solution strategies and barriers)
Abstract:
Cílem této práce bylo odpovědět na otázku „Jaké jsou hlavní příčiny nerealizovaného návratu starších pracovníků na trh práce?“ prostřednictvím těch, kteří trh práce právě opouštěli. Předmětem zkoumání byl celkový postoj starších pracovníků, kterým přistupovali k prožívanému období nezaměstnanosti. Záměrem rovněž bylo zachytit osobní prožitky, zkušenosti i očekávání, které utvářely jejich rozhodnutí …more
Abstract:
Main aim of this study is to answer the question "What are reasons for not realized return of older employees to the labour market?" through mediation of that ones, which were just leaving the labour market. Subject of enquiry was global attitude of older workers, which approached the period of unemployment. The aim was also to record personal experiences and expectations supporting their decision …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2008
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií