Bc. Jana Týblová

Diplomová práce

Poruchy chování u dětí s Pervazivními vývojovými poruchami (Poruchami autistického spektra) a jejich řešení

Problems in Pervasive developmental disorders (Autism spectrum disorders) children's behaviour, and solutions to them
Anotace:
Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnovala nejprve klasifikaci pervazivních vývojových poruch (poruch autistického spektra), definici pojmu chování, pojmu poruchy chování, socializace, agresi, jako specifickému druhu chování, a specifickým projevům v chování u dětí s Pervazivními vývojovými poruchami (Poruchami autistického spektra). Také se věnovala sociální …více
Abstract:
he theses is subdivided into two parts: the Theoretical part and the Empirical part. In the theoretical part the author mainly concentrates on the classification of Pervazive developmental deseases (Autistic spectrum disorders), the definition of concept of behaviour, of disorders in behaviour, socialization, aggression as a specific type of behaviour, and of specific displays with children suffering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Olga Opekarová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta