Veronika VOKÁČOVÁ

Bakalářská práce

Pražský lingvistický kroužek a jeho vliv na současnou lingvistiku.

Prague Linguistic Circle and its Influence on Modern Linguistics.
Anotace:
Teoretická část mé práce se věnuje charakteristice Pražského lingvistického kroužku, jeho vývojovým etapám, členům a členství a tezím. Dále se zaměřuje na dvě významné teoretické koncepce: aktuální členění větné a klasifikaci jazykových funkcí podle Romana Jakobsona. Jakobsonova klasifikace jazykových funkcí a její aplikace na text spolu s jeho kvalitativní analýzou jsou předmětem zkoumání praktické …více
Abstract:
The theoretical part of my bachelor work is focused on characteristics of the Prague Linguistic Circle, its developmental stages, members and membership and theses. It also describes two significant theoretical conceptions: functional perspective and classification of language functions according to Roman Jakobson. Jakobson's classification of the functions of language and its application onto the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2016
Zveřejnit od: 21. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana Kozubíková Šandová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOKÁČOVÁ, Veronika. Pražský lingvistický kroužek a jeho vliv na současnou lingvistiku.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 6. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses j32qya j32qya/2
21. 6. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 6. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.