Iveta PROCHÁZKOVÁ

Bakalářská práce

Recepce díla Ferdinanda de Saussura v literárněvědném myšlení Pražského lingvistického kroužku.

Reception of the work of Ferdinand de Saussure in the literary criticism of the Prague linguistic circle.
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem Recepce díla Ferdinanda de Saussura v literárněvědném myšlení Pražského lingvistického kroužku se zabývá základními lingvistickými tezemi F. de Saussura a jejich přijetím v rámci Pražského lingvistického kroužku. Tato práce je rozdělena do dvou částí: v první části jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy F. de Saussura, druhá část je zaměřena na vyhledávání těchto pojmů …více
Abstract:
This bachelor thesis called Reception of the work of Ferdinand de Saussure in the literary criticism of the Prague linguistic circle deals with F. de Saussure's basic linguistic thesis and their acceptance in Prague linguistic circle. The thesis is divided into two parts: the first one explains the most important terms of F. de Saussure, the second one focuses on searching these terms in works of Roman …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014
Zveřejnit od: 26. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Iveta. Recepce díla Ferdinanda de Saussura v literárněvědném myšlení Pražského lingvistického kroužku.. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 6. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3ew9bx 3ew9bx/2
26. 6. 2014
Složky
Soubory
Bulanova, L.
27. 6. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.