Julie JULINECKÁ

Bakalářská práce

Pražský lingvistický kroužek - ruský podíl

The Prague Linguistic Circle - the Russian participation
Anotace:
Tématem bakalářské práce je problematika týkající se Pražského lingvistického kroužku. Tato práce shrnuje základní informace o autorech, kteří přispívali do Pražského lingvistického kroužku, o jejich dílech a přínosech. Cílem bakalářské práce je analýza nejvýznamnějších děl vytvořených ruskými členy - R. O. Jakobsonem a N. S. Trubeckým, z hlediska jejich významu pro mezinárodní lingvistiku. Prozkoumání …více
Abstract:
The topic of my thesis is the issues concerning the Prague linguistic circle. This thesis sums up the basic information about the authors, who have contributed to the Prague linguistic circle, about their works and contribution. The aim of the thesis is to analyze the most important work of the Russian members R.O. Jakobson and N.S. Trubetzkoy, from the standpoint of their importance for the international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JULINECKÁ, Julie. Pražský lingvistický kroužek - ruský podíl. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta