Bc. Jakub Vlček

Master's thesis

Hudba a zvuk v českém animovaném filmu z hlediska vztahu k filmovému prostoru

Music and Sound in Czech Animated Film from the Point of View of the Relation of Sound to Film
Abstract:
Následující práce pojednává o hudbě, resp. všech zvukových složkách animovaného filmu z hlediska jejich vztahu k filmovému prostoru. Zvuk a hudba sémanticky zpodobňují filmové dění. Předmětem jsou jednotlivé podoby vzájemných vazeb zvuku a filmu a konkrétní vyjadřovací prostředky hudby. Nezabýváme se konkrétními kompozičními postupy. Problematika je nastíněna na vybraných příkladech konkrétních filmů …more
Abstract:
The presented work refers to the sound-track in Czech animated film from the point of view of how the sound is related to the film space. The sound-track is represented by the music itself or additional sound effects. The relation between music and film is basically a relation of a semantic matter. Technological and historical aspects are examined in the beginning of the work, however, the main aim …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2006
  • Supervisor: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta