Mgr. Eva Kovářová

Diplomová práce

Aspekty holistického přístupu k edukaci dětí cizinců

Aspects of holistic approach in education of foreigner children
Anotace:
Diplomová práce se zabývá edukací dětí cizinců v české škole. Téma je reakcí na aktuální pedagogický problém, jehož cílem bylo nahlédnout do tohoto systému výchovně vzdělávacího procesu mongolských dětí v blanenských základních školách z pohledu vyučujících učitelů. Celkové pojetí této problematiky je z hlediska jazykové bariéry, z hlediska vyskytujících se výukových potíží a z hlediska výchovných …více
Abstract:
The diploma work deals with foreigners´ children´s education in Czech schools. The topic has been chosen as a reaction to the pedagogic problem the goal of which was to view the system of training and instruction in question of Mongolian children in Blansko schools from the teachers´ point of view. The final conception is from the vantage point of language barrier and occuring educational difficulties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta