Theses 

Psychohry jako nástroj rozvoje sociálních dovedností žáků se sociálním znevýhodněním na ZŠ – Bc. Jindra Kindermannová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jindra Kindermannová

Diplomová práce

Psychohry jako nástroj rozvoje sociálních dovedností žáků se sociálním znevýhodněním na ZŠ

Psychological games as a tool for development of social skills of socially disadvantaged pupils at a primary school

Anotace: Diplomová práce podává informace o možnosti využití her v osobnostním a sociálním rozvoji dětí. V teoretické části je vysvětlen pojem žák se speciálně vzdělávacími potřebami. Dále uvádíme stručný popis stávající legislativy, problematiku sociálního znevýhodnění dětí a jejich socializaci. Závěr teoretické části je zaměřen na práci se třídou a na hry jako nástroj osobnostního rozvoje žáků. Výzkumná část diplomové práce je zaměřena na zjištění efektivity aplikovaného bloku psychoher v osmých ročnících základní školy.

Abstract: In the present thesis we describe possibilities of games usage in personal and social development of children. There is a definition of a student with special educational needs introduced in theoretical part of the thesis. We briefly describe current legislation, problems of social disadvantages of children and their socialization. The end of theoretic part is focused on the work with the class and games as a tool for student's personal development. Research part of the thesis is focused on the effectivity estimation of applied block of psychogames in eighth elementary school grade.

Klíčová slova: sociální dovednosti, žáci se sociálním znevýhodněním, psychohry social skills, socially disadvantaged pupils, psychological games

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:22, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz