Ilona Abrahamová

Bakalářská práce

Srovnání výtvarných projektových řad ve volnočasových aktivitách (mladší školní věk, starší školní věk, adolescent)

Comparison of Art Project Sets in Free Time Activities (early school age, pubescent, adolescent)
Anotace:
Práce se zabývá srovnáním projektových řad ve volnočasových aktivitách. V úvodu je charakterizován volný čas, jeho význam pro člověka, zpracována historie projektového vyučování a vysvětleny zvláštnosti učení ve volném čase. Druhá kapitola se zabývá strukturou a obsahem projektových řad. Součástí této kapitoly je i vysvětlení pojmu artefiletika a historický náhled. Třetí kapitola popisuje a srovnává …více
Abstract:
The thesis focuses on a comparison of a free time activities project series. In the introduction, free time is defined and it's importance and history of project based education described and the specifics of free time education explained. The second part deals with the structure and contents of the project series. This chapter includes the explanation of the term artephiletics and it's historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015
Zveřejnit od: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. A. Lucrezia Škaloudová - Puchmajerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Abrahamová, Ilona. Srovnání výtvarných projektových řad ve volnočasových aktivitách (mladší školní věk, starší školní věk, adolescent). Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času