Ing. Daniela VLAŽNÁ

Bakalářská práce

Vybrané možnosti hudebních aktivit ve školní družině pro mladší školní věk

Selected possibilities of musical activities in the school club for younger school age
Anotace:
Práce se zabývá možnostmi hudebních aktivit ve školní družině se zaměřením na mladší školní věk. Charakterizuje základní pojmy jako volný čas, mladší školní věk, školní družina, vychovatel, hudba a hudební činnosti. Součástí práce jsou konkrétní návrhy postupů a aktivit, které lze při práci s dětmi využít a jejich následná reflexe, díky které je lepší přehled dané hodiny. Dále je součástí i výzkum …více
Abstract:
This thesis focuses on the opportunities of music activities in the school club concerning younger school age. It defines the basic concepts of lemure time, younger school age, a school club, a school tutor, music and music activities. Certain suggestions of procedures and activities, which are applicable while working with children, are included in this thesis. There i salso susequent reflection as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Karel Ochozka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLAŽNÁ, Daniela. Vybrané možnosti hudebních aktivit ve školní družině pro mladší školní věk. České Budějovice, 2022. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses lpbd7a lpbd7a/2
31. 3. 2022
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.