Martin ČAJAN

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o umírajícího

Nursing process in caring for dying
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice umírání nemocných v ČR, poskytováním paliativní péče v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Součástí teoretické části je i doprovázení pečujících, léčba bolesti v paliativní péči, komunikace a ošetřovatelský proces. Praktická část se zaobírá poskytováním paliativní péče v LDN.
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the issue of dying patients in the CZ, providing palliative care in hospital for chronically - ill. Part of the theoretical part is also the accompanying caregivers ( relatives ), pain treatment in palliative care, communication and nursing process. The practical part deals with the providing of palliative care in hospital for chronically - ill.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kroupová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAJAN, Martin. Ošetřovatelský proces v péči o umírajícího. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií