Jan Douša

Bachelor's thesis

Radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému Pegas a její technické a kryptografické zabezpečení

The Pegas Integrated Rescue System Radio Communication Network and its Technical and Cryptographic Security
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá digitální radiokomunikační sítí Pegas, kterou jako jeden ze svých hlavních komunikačních prvků využívá Ministerstvo vnitra ČR a jeho složky. Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. Postupně je představena historie a vznik radiokomunikační sítě a její struktura. Dále je analyzováno zabezpečení sítě a to jak systémové, tak technické. Analýza je dále vyhodnocena a na závěr …more
Abstract:
This bachelor's work is focused on the digital radio network of Pegas. This radio network is used by the Ministry of the Interior and its sections as one of their main communication element. This work is divided into five chapters. Topics as the history of Pegas and its formation of the radio network or the net structure are presented by degrees. Furthermore, both systemic and technical network security …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2016
Accessible from:: 27. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ján Ivanka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Douša, Jan. Radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému Pegas a její technické a kryptografické zabezpečení. Praha, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Security Technologies, Systems and Management