Jan Douša

Bakalářská práce

Radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému Pegas a její technické a kryptografické zabezpečení

The Pegas Integrated Rescue System Radio Communication Network and its Technical and Cryptographic Security
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá digitální radiokomunikační sítí Pegas, kterou jako jeden ze svých hlavních komunikačních prvků využívá Ministerstvo vnitra ČR a jeho složky. Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. Postupně je představena historie a vznik radiokomunikační sítě a její struktura. Dále je analyzováno zabezpečení sítě a to jak systémové, tak technické. Analýza je dále vyhodnocena a na závěr …více
Abstract:
This bachelor's work is focused on the digital radio network of Pegas. This radio network is used by the Ministry of the Interior and its sections as one of their main communication element. This work is divided into five chapters. Topics as the history of Pegas and its formation of the radio network or the net structure are presented by degrees. Furthermore, both systemic and technical network security …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016
Zveřejnit od: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ján Ivanka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Douša, Jan. Radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému Pegas a její technické a kryptografické zabezpečení. Praha, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma