Bc. Dana Procházková

Diplomová práce

Proměny romantismu v Tylových prózách 30. let 19. století

The Changes of Romanticism in the Tyl's Proses in the 30's of 19th Century
Anotace:
Magisterská práce se zabývá proměnami romantismu ve vybraných Tylových prózách 30. let 19. století, které reprezentují Statný Beneda, Mladý harfeník a starý flétnista, Hudební dobrodruzi, Pomněnky z Roztěže a Rozina Ruthardova. Práce je rozdělena do několika částí. Zatímco se první část zabývá spíše obecným vytyčením jednotlivých pojmů, ve druhé je postižena specifičnost Tylova romantismu v porovnání …více
Abstract:
The Master thesis deals with the changes of Romanticism in the selected Tyl’s prose of 1830s which are represented by “Statný Beneda” (Burly Beneda), “Mladý harfeník a starý flétnista” (Young Harpist and Old Flautist), “Hudební dobrodruzi” (Musical Adventurers), “Pomněnky z Roztěže” (Forget-me-nots of Roztěž) and “Rozina Ruthardova” (Rozina of Ruthard). The thesis is divided into several parts. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Práce na příbuzné téma