Bc. Nikola Němečková

Bakalářská práce

Žánr dopisu a deníku v povídkové tvorbě J. K. Tyla

The genre of a letter and a diary in short stories by J. K. Tyl.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá žánrem dopisu a deníku v povídkové tvorbě Josefa Kajetána Tyla. Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje krátkému představení autora a jeho nejvýznamnějších děl. Druhá část je zaměřena na žánrovou charakteristiku povídky, dopisu a deníku. Třetí část předkládá interpretaci vybraných povídek, v nichž je sledován žánr dopisu a deníku a jejich povaha a funkce. Analýza …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the genre of a letter and a diary in short stories by Josef Kajetán Tyl. The thesis is divided into three parts. The first part documents the author’s life and the most important works of his. The second part is focused on the characteristics of the genre of a story, a letter and a diary. The third part describes the interpretation of the selected Tyl’s stories, in which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta