Mgr. et Mgr. Marie Barotová

Bakalářská práce

Obraz subjektivního romantismu 30. a 40. let 19. století v soudobé kritice

Contemporary Critical Reception of Byronist Romanticism in the 30s and 40s of the 19th Century
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit postavení české subjektivně romantické tvorby v soudobé literární kritice 30. a 40. let 19. století. V závislosti na literárně-historickém kontextu dochází k přesvědčení, že konflikt mezi různými působeními dvou romantických linií v českých zemích, vlastenecké a subjektivní, byl nevyhnutelný. Na základě vlasteneckého programu, který vytyčil Josef Jungmann …více
Abstract:
The Bachelor´s thesis aims to assess the perception of romantic literary production in a byronist sense of view, using the contemporary critical statements from the 30s and 40s of the 19th century. In regard with the historical and literary context it realizes that the conflict between the two manifestations of romanticism in the Czech lands, the patriotic one and the byronist one, was inevitable. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta