Bc. David Passler

Bachelor's thesis

Politický marketing a volební kampaně v ČR

Political marketing and Election Campaign in the Czech Republic
Abstract:
Práce se zabývá zhodnocením efektivnosti využití politického marketingu hnutím ANO v rámci voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013 a na základě výstupů navrhuje doporučení ke zlepšení aplikace politického marketingu tímto hnutím v budoucích volbách. Dále se práce snaží prokázat vhodnost využití vybraných nástrojů politického marketingu hnutím ANO v rámci parlamentních voleb 2013, prostřednictvím dotazníkového …more
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate the effectiveness of using political marketing by the political movement ANO during the elections in the parliament in 2013 and on the basis of the outcomes to suggest recommendations for improving the application of political marketing by this movement in the next elections. The aim is also to prove the appropriateness of the use of selected tools of political …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.
  • Reader: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní