Theses 

Organizační a procesní aspekty tvorby a propagace produktu cestovního ruchu (na příkladu cykloturistiky v JMK) – Ing. Martina Jaňurová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Martina Jaňurová

Bakalářská práce

Organizační a procesní aspekty tvorby a propagace produktu cestovního ruchu (na příkladu cykloturistiky v JMK)

The Organizational and procedual aspects of the creation and promotion of the tourism product (on example cycling in South Moravia Region)

Anotace: Bakalářská práce se zabývá zjištěním postoje vybraných aktérů cestovního ruchu působících na území Jižní Moravy k provozování, propagaci a rozvoji cyklotras. Prostřednictvím strukturovaných rozhovorů se zjišťuje, jakým způsobem mezi sebou tyto subjekty spolupracují a jak hluboká je jejich provázanost a kooperace. Tyto rozhovory také vedou k získání informací, jak se právě tyto subjekty staví k tvorbě vybraného produktu cestovního ruchu v daném území. Pro lepší přehled o současné situaci je práce doplněna o SWOT analýzu, jenž má za úkol poukázat především na nedostatky, které se v dané oblasti vyskytují a také nastínit potenciální budoucí vývoj produktu. Nakonec je vyhotoven návrh řešení klíčových problémů za účelem uspokojení návštěvníků a pozvednutí současné úrovně produktů cestovního ruchu v destinaci.

Abstract: The bachelor thesis deals with the attitutde of particular participant who play role in tourism in South Moravia. It is focused on the investigation of the coopertion between participants, their interaction and on the depth of their integration and coordiation which this relationships contains. The whole analysis is supported with structured interviews which provide essential information and also demonstrate participant´s approach to creation of tourism product in chosen territory. Moreover the thesis incorporates SWOT analysis that should outline and summarize current situation. Its aim is unfold deficiencies occured in the territory and furthermore, introduce potencial future product´s develepoment. Lastly, the thesis offers proposal of solution concerning crucial problematic areas with an intention to secure better visitor`s satisfaction and uplift present tourism products standards as well

Klíčová slova: cestovní ruch, návštěvník, cykloturistika, destinace, destinační management, destinační marketing, produkt cestovního ruchu, propagace produktu cestovního ruchu, partnerství, tourism, visitor, biking, destination, destination management, destination marketing, tourism product, tourism product promotion, partnership

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Bobková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 16:54, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz