Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu – Bc. Katarína Rakuščinec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Katarína Rakuščinec

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

The Marketing Communication Mix of The Selected Enterprise - Product

Abstract: This Bachelor thesis is a project of marketing communication – a marketing startup of the selected company, in this case the wedding agency, Salon Marina. This thesis focuses on the marketing and marketing communication mix of the company and compares its theoretical basis with its practical use. The basic theoretical basis is stated in general part of this thesis. The application part is focused on its individual project, specifically, which components of the marketing and marketing communication mix will the company for its startup project apply and in what form. The output of this thesis is a project of the marketing and marketing communication mix of the company, which the author will subsequently apply in a practice.

Abstract: Táto bakalárska práca je projektom marketingovej komunikácie - start up marketingu vybraného podniku, v tomto prípade svadobnej agentúry, Salónu Marína. Práca sa zameriava na marketingový a marketingový komunikačný mix podniku, porovnáva teoretické východiská s ich praktickým využitím. Základné teoretické východiská uvádzame v obecnej časti práce. Aplikačná časť je zameraná na vlastný projekt, špecifikuje, ktoré zložky marketingového a marketingového komunikačného mixu bude podnik pre svoj start up projekt aplikovať a v akej podobe. Výstupom práce je teda projekt marketingového mixu a marketingového komunikačného mixu tohto podniku, ktorý autorka následne aplikuje v praxi.

Klíčová slova: Marketingová Komunikácia, Marketingový Mix, Marketingový Komunikačný Mix, Svadobná Agentúra, Plánovanie Svadby Marketing Communication, Marketing Mix, Marketing Communication Mix, Wedding Agency, Wedding Planning Mix, Wedding Planning

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:06, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz