Theses 

Sociálne siete ako komunikačný a marketingový nástroj – Ing. Daša Pirková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Daša Pirková

Bakalářská práce

Sociálne siete ako komunikačný a marketingový nástroj

Social networks as a communication and marketing tool

Abstract: Bachelor thesis "Social networks as a communication and marketing tool" in the theoretical part deals with the definition of basic concepts such as the Internet, communication and social networks. The practical part is focused on detailed analysis of the social network Facebook to its success overcome the competition. In conclusion, the analysis found two specific advertising campaigns that have taken place in the social network Facebook in the Czech Republic.

Abstract: Bakalárska práca „Sociálne siete ako komunikačný a marketingový nástroj“ sa v teoretickej časti zaoberá definovaním základných pojmov ako je internet, komunikácia a sociálne siete. Praktická časť je zameraná na podrobnú analýzu sociálnej siete Facebook, ktorá svojím úspechom prevalcovala konkurenciu. V závere sa nachádza analýza dvoch konkrétnych reklamných kampaní, ktoré prebehli na sociálnej sieti Facebook v Českej republike.

Klíčová slova: Sociálne siete, užívateľ, internet, Facebook, marketing, hypertageting, sociálne médiá, časová os, cena za kliknutie, cena za zobrazenie, Social networks, user, hypertargeting, social media, timeline, cost per click, cost per view

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:41, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz