Bc. Anastasiia Vdovenko

Diplomová práce

Pracovní spokojenost, metody jejího měření a význam pro strategický úspěch podniku

Job satisfaction, methods of measuring it and importance for the strategic success of the enterprise
Anotace:
Diplomová práce se zabývá monitorováním a měřením spokojenosti zaměstnanců. Hlavním cílem je zjistit spokojenost zaměstnanců v konkrétním podniku. Cíle jsme dosáhli použitím sekundárního průzkumu, ve kterém jsme analyzovali dostupné zdroje informací, a primárním průzkumem, který jsme realizovali pomocí dotazníku a rozhovoru. Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první z nich se zabýváme …více
Abstract:
The diploma thesis deals with monitoring and measuring employee satisfaction. The main goal is to determine the satisfaction of employees in a particular company. We achieved the goal by using a secondary survey, in which we analysed the available sources of information, and a primary survey, which we conducted using a questionnaire and an interview. The diploma thesis is divided into four main parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Pleskotová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní