Adéla VEVEROVÁ

Bakalářská práce

Komunitní péče porodní asistentky o ženu v období šestinedělí

The Community midwifery care of a woman during postpartum period
Anotace:
Úvod: Šestinedělí je období šest neděl od porodu. Pro mnoho žen je to náročné životní období a dochází nejen k fyzickým změnám, ale také k psychickým a sociálním. Z nemocnice je většinou žena propuštěna se svým dítětem třetí až čtvrtý den po porodu do domácí péče, kterou má zajišťovat komunitní porodní asistentka. Komunitní péče je forma péče o pacienty v jejich běžném životě a prostředí. (Festová …více
Abstract:
Introduction: Puerperium is a period of six weeks following delivery. For many women, it is a difficult period of life and there are not only physical changes, but also mental and social changes. The woman is usually released from the hospital with her child on the third to fourth day after delivery to home care, which is to be provided by a community midwife. Community care is a form of care for patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Puhlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEVEROVÁ, Adéla. Komunitní péče porodní asistentky o ženu v období šestinedělí. Ústí nad Labem, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka