Bc. Jana KAPLÁNKOVÁ

Diplomová práce

Porodní zkušenost žen s komunitní porodní asistentkou

Women's birth experience with a community midwife
Anotace:
Cíl: Cílem diplomové práce bylo zkoumat porodní zkušenost žen s komunitní porodní asistentkou. Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 350 žen. Výzkum probíhal od listopadu 2023 do ledna 2024. Ke sběru dat byl použitý standardizovaný dotazník CEQ-CZ, který zkoumá porodní zkušenost žen. Kritériem pro zařazení do výzkumného souboru byl věk nad 18 let a porod mezi lety 2022-2023 v České republice. Výsledky …více
Abstract:
Aim: The aim of this thesis was to explore women's birth experiences with a community midwife. Methodology The research was conducted from November 2023 to January 2024. Data on women's birth experiences was gathered using a standardized CEQ-CZ questionnaire. Inclusion criteria included women aged 18 years and above who gave birth in the Czech Republic between 2022 and 2023. Results: It was found that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2024
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chromá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAPLÁNKOVÁ, Jana. Porodní zkušenost žen s komunitní porodní asistentkou. Ostrava, 2024. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Komunitní péče v porodní asistenci / Komunitní péče v porodní asistenci