Bc. Klára Vojáčková

Bachelor's thesis

Využití trendů marketingové komunikace v praxi rodinné firmy Výhrostroj.cz, s.r.o.

Utilization trends in marketing communications practice family company Výhrostroj.cz, s.r.o.
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci rodinné firmy Výhrostroj.cz, s.r.o. vůči externím zákazníkům. Zvolila jsem si toto téma z důvodu rozšíření svých znalostí a zájmu o prozkoumání oblasti rodinného podnikání a marketingové komunikace, která je v současnosti velmi diskutovaná a aktuální. Věřím, že na základě získaných poznatků pomohu firmě v jejím rozvoji, ve zviditelnění, v konečném …more
Abstract:
This work is focused on marketing communications firm family Výhrostroj.cz, Ltd. to external customers. I chose this topic because expand your knowledge of interest to explore areas of family business and marketing communications, with which is currently being hotly debated current. I believe that, based on acquired knowledge will help firms in the development of visibility, ultimately to increase …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eva Matoušková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance