Mgr. Ivana Honzová

Master's thesis

Přístup k informacím o životním prostředí

Access to Information on the Environment
Abstract:
Diplomová práce se zabývá poskytováním informací o životním prostředí. V úvodních pasážích práce jsou vymezeny základní mezinárodní, unijní a vnitrostátní prameny právní úpravy vztahující se především k pasivnímu poskytování informací a základní pojmy, jež jsou v práci využívány. Důraz je kladem zejména na českou právní úpravu. Jádrem práce je proces poskytování informací na žádost dle zákona č. 123 …more
Abstract:
The thesis is focused on Access to Information on the Environment. In the first part of the work, basic terms are defined together with the international, union and intra-state sources of the legislation referring to the passive access to information. Emphasis is put especially on the Czech legislation. The core of the thesis focuses on a process of providing information at request (S.I. No. 123 of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Reader: Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta