Mgr. Ivana Honzová

Master's thesis

Přístup k informacím o životním prostředí

Access to Information on the Environment
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá poskytováním informací o životním prostředí. V úvodních pasážích práce jsou vymezeny základní mezinárodní, unijní a vnitrostátní prameny právní úpravy vztahující se především k pasivnímu poskytování informací a základní pojmy, jež jsou v práci využívány. Důraz je kladem zejména na českou právní úpravu. Jádrem práce je proces poskytování informací na žádost dle zákona č. 123 …viac
Abstract:
The thesis is focused on Access to Information on the Environment. In the first part of the work, basic terms are defined together with the international, union and intra-state sources of the legislation referring to the passive access to information. Emphasis is put especially on the Czech legislation. The core of the thesis focuses on a process of providing information at request (S.I. No. 123 of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedúci: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta