Theses 

Kulturní cestovní ruch v Plzni – Tereza Uhlířová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza Uhlířová

Bakalářská práce

Kulturní cestovní ruch v Plzni

Culture tourism in Pilsen

Anotace: Téma bakalářská práce je zaměřeno na kulturní cestovní ruch v Plzni. V první části je popsána problematika cestovního ruchu, kultury, kulturního cestovního ruchu, managementu destinace a marketingového mixu destinace. Dále popisuje vývoj projektu Evropské hlavní město kultury a jeho souvislostmi s kulturním cestovním ruchem v Plzni. Po té následuje analýza vlastního dotazníkového šetření, která zkoumá atraktivitu kulturních akcí v Plzni, které souvisejí s projektem Evropské hlavní město kultury. Další část se zabývá sběrem dat u vybraného ubytovacího zařízení v Plzni a nastiňuje vývoj návštěvnosti města za období pěti let. V druhé analytické části jsou Následně navrhuje dva projekty, které jsou zaměřeny na místní kulturní cestovní ruch.

Abstract: The theme of this bachelor thesis is focused on cultural tourism in Pilsen. The first part describes some topics of tourism, culture, cultural tourism, destinations of management and destination marketing mix. It also describes the development of the European Capital of Culture project and its connection with the cultural tourism in Pilsen. The second analytical part defines the tourism prerequisites for Pilsen. It also deals with the survey, which is focused on cultural life in Pilsen and public opinion. The deals with the analysis of hospitanty and cultural traffic. There are two projects focused on local cultural tourism in the last part.

Klíčová slova: Plzeň, kulturní turismus, dotazník, destinace, předpoklady pro rozvoj turismu, Evropské hlavní město kultury, projekty Pilsen, cultural tourism, questionnaire, destinations, prerequisites for tourism European Capital of Culture, projects

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Věra Fišerová
  • Oponent: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz