Theses 

Komunikace s pozůstalými v přednemocniční neodkladné péči – Bc. Tomáš Boček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Boček

Bakalářská práce

Komunikace s pozůstalými v přednemocniční neodkladné péči

Ways of communicating with the bereaved during prehospital emergency care

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá rolí zdravotnického záchranáře v situacích, kdy na místě zásahu záchranné služby dojde k úmrtí pacienta a této situaci jsou přítomni jeho blízcí. Může se zde jednat o rodinu, přátele, kolegy v práci a další. V teoretické části práce je proto nejprve zkoumáno téma smrti a umírání. To, jak se v průběhu času měnil způsob jejich vnímání v naší společnosti. Poté je věnována pozornost procesu truchlení a osobě pozůstalého, jsou zmíněny různé formy pomoci pozůstalým a nakonec je představena profese zdravotnického záchranáře. V praktické části práce je zpracován samotný kvalitativní výzkum vedený formou řízených rozhovorů s osmnácti zdravotnickými záchranáři, během kterého odpovídali na třináct otázek zabývajících se jejich zkušenostmi a přístupem k situacím, kdy komunikovali s pozůstalými.

Abstract: This bachelor thesis is focused on a role of paramedics in situations, when a patient dies during prehospital care provided by emergency medical service while relatives, friends or co-workers of the patient witness the situation. In the theoretical part of this work the topic of death and dying is examined as well as the process of the change of its perception in our society during the time. Then attention is paid to the mourning process and the bereaved. Various forms of help provided to the bereaved are mentioned and the work also introduces paramedic as a profession. The practical part of the thesis includes qualitative research, which was carried out through structured interviews with eighteen paramedics. During these interviews they answered thirteen questions concerning their experience and approaches to situations, when they had communicated with the bereaved.

Klíčová slova: smrt, umírání, truchlení, pozůstalí, krizová intervence, komunikace, zdravotnický záchranář, death, dying, mourning, bereaved, crisis intervention, communication, paramedic

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hana Jahnová
  • Oponent: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 00:28, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz