Mgr. Petra Ježová

Bakalářská práce

Česká republika a Mezinárodní trestní soud z pohledu parlamentních politických stran České republiky

The Czech Republic and the International Criminal Court from Point of View Parliamentary Political Parties of the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na proces ratifikace Římského statutu Mezinárodního trestního soudu do českého právního řádu. V teoretické části pracuje se dvěma modely mezinárodního soudnictví, tedy s modelem mezinárodní a globální spravedlnosti. Na základě takto vymezených přístupů k mezinárodnímu soudnictví se snaží přiřadit i jednotlivé parlamentní politické strany k odpovídající teorii a charakterizovat …více
Abstract:
This bachelor diploma work deals with the topic of ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court to the Czech system of law. In the theoretical part it works with two models of international jurisdiction. On the basis defined approaches in such a way to the international jurisdiction it tries to classify particular parliamentary political parties to the corresponding theory and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií