Mgr. Barbora Procházková, DiS.

Rigorózní práce

Logopedická intervence v mateřských školách z pohledu učitele v Jihomoravském kraji

Logopedic intervention in the kindergartens from the perspective of teachers in the South Moravian region
Anotace:
Rigorózní práce „Logopedická intervence v mateřských školách z pohledu učitele v Jihomoravském kraji“ pojednává o zajištění, možnostech a provázanosti logopedické intervence v mateřských školách z pohledu pedagoga předškolního vzdělávání. Teoretická část práce obsahuje rešerši odborné literatury zabývající se pojmy komunikace a řeč, dále problematikou vývoje řeči, narušenou komunikační schopností a …více
Abstract:
Rigorous theses „Logopedic intervention in the kindergartens from the perspective of teachers in the South Moravian region„ focused on ensuring opportunities and interdependence of logopedic intervention in the kindergartens from the perspective of preschool´s teachers. The theoretical part includes a search of scientific literature dealing with the terms of communication, speech problems, development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 4. 2017
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta