Bc. Adéla Rezková

Bakalářská práce

Komunikace rodičů s dětmi s narušenou komunikační schopností - koktavostí

Communication parents with children with impaired communication skill - stammer
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komunikací rodičů s dětmi s narušenou komunikační schopností - koktavostí.
Abstract:
This work deals with communication parents with children with impaired communication skill - stammer.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta