Theses 

Financování veřejnoprávních médií – současná právní úprava v ČR, alternativní systémy financování a komparace s vybranými státy EU – Mgr. Bc. Matyáš Svoboda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Bc. Matyáš Svoboda

Bakalářská práce

Financování veřejnoprávních médií – současná právní úprava v ČR, alternativní systémy financování a komparace s vybranými státy EU

Financing of public media - the current legislation in the Czech Republic, alternative financing schemes and comparison with selected EU states

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Financování veřejnoprávních médií – současná právní úprava v ČR, alternativní systémy financování a komparace s vybranými státy EU“ je analýza současného mechanismu financování veřejnoprávních médií v ČR, odhalení slabých míst tohoto systému a představení alternativního způsobu financování. V práci jsou také představeny systémy financování veřejnoprávních médií v jiných evropských státech a u několika vybraných států je proveden podrobnější rozbor.

Abstract: The goal of the submitted thesis „Financing of public media – the current legislation in the Czech republic, alternative financing schemes and comparison with selected EU states“ is to analyze the current financing mechanism of public media in the Czech Republic, to repeal weaknesses of this system and to present the alternative financing mechanism. In the thesis are also presented financing systems of public media in other european countries and several selected states are analyzed in a detail.

Klíčová slova: Veřejnoprávní média, média veřejné služby, veřejné vysílání, veřejná služba, financování médií, rozhlasové a televizní poplatky, licenční poplatky, koncesionářské poplatky, poplatek, daň, Česká televize, Český rozhlas, Evropská vysílací unie, Public media, public service media, public broadcasting, public service, media financing, radio and television fees, license fees, fee, tax, Czech television, Czech radio, European Broadcasting Union

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 08:42, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz