Bc. Jana ŠNEBERGEROVÁ

Master's thesis

Obraz evropské kinematografie v programu českých televizí. Obraz evropské kinematografie ve Filmovém klubu České televize.

The picture of European cinematography in Czech televisions programmes. The picture of European cinematography in the Czech Television Film Club.
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o obrazu evropské kinematografie, zúženého na obraz vybraných vzorků východoevropské kinematografie ? Polska, Maďarska a Rumunska. První část práce je věnována vysvětlení pojmu evropské kinematografie a stručně charakterizuje její vývoj. V druhé části práce je vymezena dramaturgická a programová koncepce Filmového klubu České televize a jeho zaměření. V poslední části …more
Abstract:
This work deals with the picture of European cinematography, limited into the picture of selected samples of East-European cinematographies ? Poland, Hungary and Romania. The first part defines the term cinematography and depicts briefly its development. The dramaturgical and programme conception of the Czech Television Film Club and its specialization is specified in the second part. The last chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jan Kastner

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠNEBERGEROVÁ, Jana. Obraz evropské kinematografie v programu českých televizí. Obraz evropské kinematografie ve Filmovém klubu České televize.. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 06. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/