Mgr. Anežka Gojdová

Bachelor's thesis

Vegetariánská strava a její specifika při sportovním výkonu

Vegetarian Diet and its specifics in sports performance
Abstract:
Bakalářská práce „Vegetariánská strava a její specifika při sportovním výkonu“ poskytuje informace o vegetariánství ve sportu. V první části je shrnuta jeho historie, důvody tohoto směru výživy a také jeho výhody a nevýhody s tím, že důraz je kladen na vrcholové sportovce-vegetariány. Přibližujeme zde i potřeby sportovce spojené s energetickou bilancí. V poslední kapitole chceme prostřednictvím rozboru …more
Abstract:
This thesis on „Vegetarian diet and its specifics in sports performance“ provides information about vegetarianism. In the first part there is conclude its history, reasons of this way of eating and also its advantages and disadvantages with an acccent on top-level athletes – vegetarians. We mention here the needs of athlete related with energetic balance. In the last chapter we want to show some key …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Ivona Servítová Rutarová, DiS.
  • Reader: Mgr. Michaela Hejmalová, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport

Theses on a related topic