Bc. Romana Pavlacká

Master's thesis

Aerobní kapacita, výkonnost a tepenná tuhost (CAVI) u žen po absolvování ambulantního rehabilitačního programu v rámci kardiovaskulární rehabilitace

Maximal aerobic capacity, performance and arterial stiffness (CAVI) in women after ambulatory rehabilitation program in cardiovascular rehabilitation
Abstract:
Cílem této práce bylo posoudit vliv ambulantního rehabilitačního programu na změny maximální aerobní kapacity, výkonnosti a tepenné tuhosti (CAVI) u pacientek s kardiovaskulárním onemocněním. Studie se zúčastnilo 12 pacientek ve věku 66,1 ± 10,23 let. Rehabilitační program probíhal 12 týdnů, s frekvencí tréninků 3x týdně a délkou cvičební jednotky 60 minut. Po skončení rehabilitačního programu došlo …more
Abstract:
The aim of this thesis was to evaluate the impact of ambulatory rehabilitation program on changes in maximal aerobic capacity, performance and arterial stiffness (CAVI) in patients with cardiovascular disease. The trial involved 12 patients (women) aged 66,1 ± 10,23. Rehabilitation program was 12-week long, frequency of sessions was 3 times a week and duration of exercise unit was 60 minutes. After …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Leona Mífková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Physiotherapy