Veronika Vránová

Diplomová práce

The impacts of fiscal developments on the yield curve

Vliv fiskální politiky na výnosovou křivku
Anotace:
Diplomová práce analyzuje dopady fiskální politiky na výnosovou křivku za použití čtvrtletních dat české ekonomiky v období 2000:1 - 2012:4. Práce důkladně popisuje předchozí teoretickou a empirickou literaturu a diferencuje jejich výsledky podle předmětu zkoumání a použité metodologie. Empirická část je zaměřena na vlastní odhad vlivu schodku státního rozpočtu a vládního dluhu na rozpětí mezi tříměsíčními …více
Abstract:
The thesis analyzed the impacts of fiscal developments on the yield curve using quarterly data on the Czech economy over the period 2000:1 -- 2012:4. This thesis thoroughly reviewed the previous theoretical and empirical literature in order to sort out the rather inconclusive results of previous studies according to their main findings and implemented methodology. The empirical part consists of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2013
  • Vedoucí: Aleš Maršál
  • Oponent: Pavel Potužák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38877