Bc. Vlastimil Hrabina

Diplomová práce

Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti

The Assessment and Design of Selected Security Planning Documents in a Selected Company
Anotace:
V teoretické části práce bude student diskutovat o právním ohraničení bezpečnostní plánovací dokumentace a to i v kontextu analýzy rizik a vybraných aspektů bezpečnosti a ochrany. Znalostní základna umožní stanovit východiska pro praktickou část, v rámci které bude realizováno posouzení a návrh vybrané formy bezpečností plánovací dokumentace ve zvolené společnosti.
Abstract:
In the theoretical part, students will discuss the legal border security planning documents and even in the context of risk analysis and selected aspects of safety and security. The knowledge base will set the basis for practical, in terms of which will be implemented assessment and design of selected forms of security planning documents in the selected company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015
Zveřejnit od: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrabina, Vlastimil. Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe