Lukáš Divín

Diplomová práce

Návrh úpravy křižovatky Bílovecká - Opavská - Jelení ve Fulneku

Proposal for Modification of the Intersection Bilovecka - Opavska - Jeleni in Fulnek-City
Anotace:
Bc. Divín, Lukáš. Návrh úpravy křižovatky Bílovecká – Opavská – Jelení ve Fulneku. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 2015. Vedoucí práce doc. Ing. Vladisla Křivda, Ph.D. Cílem práce je analyzovat silniční provoz na křižovatce Bílovecká – Opavská – Jelení ve Fulneku a navrhnout potřebná opatření na zvyšení plynulosti a bezpečnosti. Diplomová práce obsahuje analýzu současného stavu a …více
Abstract:
The aim of thesis is to analyse the road traffic at crossroad of streets Bilovecka – Opavska – Jeleni in Fulnek and to propose the necessary measures for improving the free flow and safety of traffic. The thesis includes in-depth analysis of status quo and description of the crossroad. Its main theme is the through elaboration and evaluation of traffic servey. The evaluation focuses on calculation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2016
  • Vedoucí: Vladislav Křivda
  • Oponent: Ladislav Šíma

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava