Bc. Zuzana POLÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Poezie pro děti předškolního věku

Poetry for children of preschool age
Anotace:
Bakalářská práce je věnována současné, české poezii pro děti předškolního věku. V první kapitole teoretické části se zaměřím na vývoj dítěte předškolního věku, a to v oblasti psychomotorické, kognitivní a sociální. V další kapitole se věnuji vývoji české poezie od počátků až po současnost a pokusím se také o vymezení pojmu - poezie pro děti. Stěžejní částí mé práce je analýza básnické tvorby, básníka …více
Abstract:
This thesis deals with current Czech poetry for pre-school children. In the first chapter of the theoretical part I am going to discuss the psychomotor, cognitive and social development in the pre-school child. In the next chapter I am going to talk about Czech poetry from its beginnings to the present time. I am also going to define the term poetry for children. The fundamental part of my thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁČKOVÁ, Zuzana. Poezie pro děti předškolního věku. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta