Bc. Adriana Hladíková

Bachelor's thesis

Etika v podnikání

Business Ethics
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám etikou v podnikání. Etiku v podnikání považuji za stále velmi aktuální téma, kterému je třeba věnovat patřičnou pozornost. Tímto tématem by se měl zabývat každý, kdo chce být v podnikání úspěšný a konkurenceschopný. Teoretická část je věnována základním etickým pojmům, jako jsou etika a morálka. Jsou zde popsány základní kategorie etiky a stručný pohled do historie …more
Abstract:
In my Bachelor thesis I deal with the business ethics. I think that the business ethics is still very current theme, to which it is necessary to pay a befitting attention. Everyone, who wants to be successful and competitive in his business, should deal with this theme. The theoretical part is devoted to basic concepts such as ethics and morality. In this part there are described basic categories of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Eva Matoušková
  • Reader: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní