Theses 

Integrované dítě v procesu edukace – Bc. Kateřina HUBEŇÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina HUBEŇÁKOVÁ

Diplomová práce

Integrované dítě v procesu edukace

Integrated child in the process of education.

Anotace: Diplomová práce se zabývá integrací a faktory, které ovlivňují integračně edukační proces žáka s diagnostikovanou specifickou poruchou učení na základní škole. V teoretické části je vymezen termín integrace, vzdělávání dětí s dyslexií a dysortografií a popsány jsou faktory ovlivňující integračně edukační proces integrovaného žáka na základní škole. Praktická část vychází z pojetí kvalitativního výzkumu, jehož cílem byla analýza pedagogické práce při vzdělávání a výchově integrovaného žáka s dyslexií a s dysortografií na základní škole.

Abstract: The thesis is about the integration and the factors that affect the integral educational process of the pupil diagnosed with specific learning difficulty at primary school. The theoretical part defines the term of the integration, the education of children with dyslexia and dysorthography and describes the factors affecting the integral educational processv of the integrated pupils at primary school. The practical part is based on the concept of qualitative research, whose objective was how to analyze educational work in the education andupbringing of pupils with dyslexia and dysorthography in basic school.

Klíčová slova: pedagogická integrace, dyslexie, dysortografie, individuální vzdělávání, speciálně pedagogická péče, individuální vzdělávací plán, osobnost a sebepojetí pedagoga, speciální pedagog, rodič, integrovaný žák, diagnostika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42358 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HUBEŇÁKOVÁ, Kateřina. Integrované dítě v procesu edukace. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:47, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz