Bc. Lucie Jehličková

Diplomová práce

Postavení asistenta pedagoga v edukačním procesu v systému základního školství

The position of Teaching Assistant in Educational Process in the System of Basic Education
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postavením asistenta pedagoga v edukačním procesu v systému základního školství. Práce obsahuje tři teoretické a jednu praktickou kapitolu. První kapitola vymezuje pojem asistenta pedagoga, věnuje se historii této pozice a rozdílům mezi asistentem pedagoga, osobním asistentem a školním asistentem. Druhá kapitola se zabývá postavením asistenta pedagoga v systému českého školství …více
Abstract:
This diploma thesis describes the position of teaching assistant in educational process in the system of basic education. The thesis contains three theoretical and one practical parts. The first chapter defines the term teaching assistant, it devotes history of this position and some differences among teaching assistant, personal assistant and school assistant. The second chapter delas with position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele