Veronika Swiderová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Mapování spokojenosti klientů se službou Poradna pro alkoholové a jiné závislosti P-centra v Olomouci

Anotace:
Tato absolventská práce se zabývá mapováním spokojeností klientů se službou Poradna pro alkoholové a jiné závislosti P-centra v Olomouci. Hlavním cílem práce je zjistit, jaká je spokojenost klientů v konkrétních oblastech spokojenosti, jedná se tedy o evaluaci spokojenosti klientů. Teoretická část vysvětluje stěžejní témata, kterými jsou návykové látky a závislost, systém péče pro uživatele návykových …více
Abstract:
This graduate's thesis focuses on finding out client satisfaction with social service the social counselling for alcohol and other drug dependencies of P-centre Olomouc.The main aim of the thesis is to identify and analyse client satisfaction regarding particular spheres of satisfaction – it is evaluation from client point of view. The theoretical part explains principal topics – addiction to drugs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hana Štěpánková
  • Oponent: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc