Michaela KOPECKÁ

Bakalářská práce

Zrádná slova (Les Faux Amis)

False friends
Abstract:
The thesis deals with the theme of ? faux amis ? so called false friends, that were founded in the Czech language in relation to French. The theoretical part explains the basic lexicological terms (for example homonymy or paronymy), few definitions of false friends from different authors and the classification of false friends. Practical part contains analysis selected words associated with commercial …více
Abstract:
Práce se zabývá zrádnými slovy tématem "faux amis", tedy zrádných slov vyskytujících se v českém jazyce ve vztahu k francouzštině. V teoretické části jsou vysvětleny základní lexikologické pojmy (například homonymie nebo paronymie), několik definicí zrádných slov od různých autorů a klasifikace zrádných slov. Praktická část obsahuje analýzu vybraných slov spjatých s komerční praxí a také rozbor dotazníku …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPECKÁ, Michaela. Zrádná slova (Les Faux Amis). Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/