Mgr. Monika Sedláková

Bakalářská práce

Regionální disparity v krajích České republiky

Regional disparities of regions Czech republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza regionálních disparit na území České republiky. V práci jsou podrobně srovnány kraje České republiky pomocí socioekonomických indikátorů. Současně je sledován jejich vývoj v letech 2004–2013. Výsledky vývoje jsou prezentovány v grafech. V závěru jsou vymezeny regiony s největšími disparitami.
Abstract:
The main theme of the bachelor thesis is the analysis of regional disparities in the territory of the Czech Republic. The regions of the Czech Republic are compared by socioeconomic indicators. Simultaneously their development in the years 2004–2013 is observed. The results of the development are presented in graphs. The regions with the greatest disparities are defined in conclusion.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta