Bc. Kateřina PALKOVÁ

Diplomová práce

Nelineární regrese v programu R

Nonlinear regression in the statistical software R
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá porovnáváním různých metod odhadu parametrů nelineární regrese. Metody jsou testovány ve statistickém prostředí R na několika sadách dat. Výsledné odhady získané jednotlivými metodami jsou pak porovnávány mezi sebou z hlediska přesnosti odhadu (tj. blízkosti k teoretickému řešení), hodnoty kriteriální funkce a dle výpočetního času algoritmu.
Abstract:
This thesis discusses comparison of several parameter estimation methods for nonlinear regression models. The methods are tested in the software enviroment R using several datasets. The resulting estimates of parameters are compared with each other by exactness (i.e. distance to theoretical solution), value of least squares criterion and computing time.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PALKOVÁ, Kateřina. Nelineární regrese v programu R. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika