Bc. Andrea Huzlíková

Master's thesis

Pracovní migrace cizinců a trh práce v Jihomoraském kraji

Labour Migration of Foreigners and Labour Market in South Moravia Region
Abstract:
Cílem této práce je zjistit a analyzovat dopady pracovní migrace cizinců na trh práce v Jihomoravském kraji. V úvodu teoretické části je problematika pracovní migrace zasazena do širšího rámce, který vymezuje související pojmy. Úvodní část se také hlouběji věnuje teoriím migrace, pro lepší pochopení příčin mezinárodní migrace, a v neposlední řadě i přístupu České republiky k migraci. Problematika pracovní …more
Abstract:
The aim of the thesis is to find out and to analyse the impacts of labour migration of foreigners on the labour market in South Moravia region. The introduction of the thesis is focuseed on the general framework, which defines the coherent notions. This introducion part describes more deeply migrations theory for the better understanding of reasons of international migration. Focus on the approach …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 1. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2007
  • Supervisor: Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií