Mgr. Pavla Žůrková

Diplomová práce

Výkon rodičovské zodpovědnosti

Exercise of Parental Responsibility
Anotace:
Diplomová práce pojednává o výkonu rodičovské zodpovědnosti de lege lata, ale také ve vazbě na právní úpravu výkonu rodičovské odpovědnosti v novém občanském zákoníku, která je průběžně srovnávána s evropskými standardy, Principy evropského rodinného práva ve věci rodičovské odpovědnosti a Model Family Code. Práce se dále věnuje problematice výkonu rodičovské zodpovědnosti v souvislosti s výskytem …více
Abstract:
This thesis deals with the exercise of parental responsibility de lege lata, and its connection to the legal regulation in the new civil code, which is continuously compared with the European standards, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, and Model Family Code. The thesis also focuses on the issue of the exercise of parental responsibility in connection to the domestic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslav Hrdlička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo